Op 15 september hebben de Nippon Inu en NVBBS de steunbetuigingen m.b.t. de boycot van de WDS in China aan het bestuur van de Raad van Beheer overhandigd. Dit gebeurde op een druk bezochte Algemene Vergadering van de Raad van Beheer. 

Als een meerderheid van aangesloten verenigingen ons voorstel steunt, zou de Raad van Beheer onze mening uit moeten dragen. In totaal hebben wij tot op heden 50 steunbetuigingen ontvangen. Tot op het moment dat een meerderheid van de aangesloten verenigingen ons steunt, is de Raad van Beheer niet verplicht om onze mening uit te dragen. Met het aantal van 50 steunende verenigingen is er helaas nog geen meerderheid behaald.

Om die reden is gelijktijdig met het indienen van de steunbetuigingen gevraagd of over deze kwestie democratisch gestemd kan worden op een volgende Algemene Vergadering. Dit verzoek werd door het bestuur geweigerd. Nippon Inu en NVBBS beraden zich nu over eventuele vervolgstappen.

Het recente bericht dat in de Chinese regio Dayang geen honden meer gehouden mogen worden -zogezegd vanwege hygiëne- en doodgeknuppeld gaan worden als de eigenaren ze niet weg doen, heeft onze mening dat een World Dog Show in China geen doorgang mag vinden versterkt.

Wij bedanken alle verenigingen die hun steun reeds uitgesproken hebben en hopen dat er alsnog verenigingen zullen volgen die dat nog niet gedaan hebben.

 

ALV 9 2015

Op 1 september jongstleden vond er in de Tweede Kamer een openbaar overleg plaats over legaal en gezond fokbeleid. Staatssecretaris Sharon Dijksma beantwoordde de vragen van de fractie's over dit onderwerp.

pdf Klik hier om als pdf te downloaden


 

 


De laatste poging om met onze zustervereniging, de NVAI, afspraken te maken en een gezamenlijk voorstel in te dienen bij de Raad van Beheer tot het verlagen van de aankeuringsleeftijd stamt van 22 maart 2015. Op dit moment hebben wij nog steeds geen reactie ontvangen van onze zustervereniging, zelfs na herinnering niet.

Omdat deze kwestie al anderhalf jaar aansleept, heeft het bestuur begin augustus besloten om bij de Raad van Beheer het recht tot bemiddeling aan te vragen (geregeld in het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Beheer). Tevens is het bestuur van de Raad van Beheer gewezen op het feit dat als een zustervereniging weigert te overleggen over zaken die ten voordele van het ras zijn, het bestuur zou kunnen besluiten om dan slechts met 1 rasvereniging in overleg te gaan om alsnog tot wijziging van het convenant te komen.

De Raad van Beheer heeft nu de knoop doorgehakt. De aankeuringsleeftijd zal conform ons verzoek verlaagd worden naar 12 weken, tenzij de NVAI binnen 4 weken met goede tegenargumenten reageert. Natuurlijk blijven wij u op de hoogte houden over de verdere ontwikkelingen, met name over afspraken die wij willen maken met de stamboekhouding om fouten bij het inschrijven in de toekomst te voorkomen.

spotprentlogos wds2019

De Nippon Inu en NVBBS hebben een mailing gestuurd naar alle aangesloten verenigingen van de Raad van Beheer met betrekking tot de World Dog Show in China.

Hierin vragen wij steun om ook de Raad van Beheer over te laten gaan tot het boycotten van de World Dog Show 2019 in China.
Deze mailing kunt u hieronder lezen of downloaden.

pdf E-mail aan alle aangesloten verenigingen:
Klik hier om als pdf te downloaden


Hondenwelzijn gaat veel mensen aan het hart, ook over de landsgrenzen.
Dit blijkt uit de steun en bedankjes die wij al hebben mogen ontvangen.
Ook de Noorse Kennelclub (NKK) heeft middels facebook hun dank uitgesproken.


SteunNKK


 

pdf Voorbeeldbrief:
Klik hier om als pdf te downloaden

 

 

Op 2 juli jl. hebben wij kennis genomen van het standpunt van het bestuur van de Raad van Beheer inzake de toewijzing van de World Dog Show 2019 door de F.C.I. aan China.

Wij, de Nederlandse Vereniging voor Berger Blanc Suisse (NVBBS) en Nippon Inu, kunnen ons niet vinden in het standpunt van het bestuur en zijn van mening dat er daadkrachtiger opgetreden dient te worden om een einde te maken op de gruwelijke wijze waarop men in China meent om te kunnen gaan met honden.

Voor het geval u niet op de hoogte bent van voornoemde gruwelpraktijken volgen hieronder een aantal links naar recente berichten hierover in de Nederlandse media. Een waarschuwing is op zijn plaats, deze berichten zijn geïllustreerd met schokkende beelden.

http://www.metronieuws.nl/buitenland/2015/06/honden-en-katten-levend-gevild-voor-enorm-eetfestijn

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/honden-massaal-afgeslacht-voor-traditie-china

http://www.trouw.nl/tr/nl/6700/Wetenschap/article/detail/4085977/2015/06/22/Gemoederen-lopen-hoog-op-bij-discussie-over-hondenvlees-festival.dhtml

Op 13 juli jl. hebben wij ons standpunt over deze kwestie uiteengezet in een open brief aan het bestuur van de Raad van Beheer. In deze brief hebben wij aangegeven dat wij, evenals de NKK (Noorse Kennelclub), van mening zijn dat een boycot van de WDS in China afkondigen de meest krachtige manier is om, als dat al mogelijk is, druk te zetten bij de Chinese Kennel Club c.q. de Chinese overheid, om gruwelpraktijken inzake de consumptie van en omgang met honden af te schaffen.

Deze brief kunt u hieronder lezen of downloaden.

pdf Klik hier om als pdf te downloaden

 


 


Er stond voor morgen, donderdag 25 juni, een algemeen overleg (AO) gepland in de 2de kamer over legaal en gezond fokbeleid.
Helaas is het Algemeen Overleg (AO) afgelast en verzet tot september. Het overleg zou gaan over:

-Projectplan gezonde en sociale hond in Nederland
Download hier het document

-Oost-Europese puppyhandel
Download hier het document

Om nog extra druk bij de politiek te leggen voorafgaand aan het overleg, heeft de Raad van Beheer vorige week bijgaande brandbrief naar de staatssecretaris en de vaste Kamercommissie gestuurd. Hierin het verzoek om artikel 7 uit de Europese Verordening in werking te stellen, zodat legaal gefokte pups met stamboom onder de 3 maanden, zonder Rabbiës enting, in Nederland geïmporteerd kunnen worden.

De Raad van Beheer verzekert ons dat zij dit onderwerp nog steeds hoog op hun prioriteitenlijst hebben staan en dat zij alle mogelijkheden zullen benutten om een voor de kynologie zo optimaal mogelijke regeling te realiseren.


brandbrief


De foto's van de Familiedag staan online. U kunt ze bekijken in het fotoalbum.

Wij bedanken de medewerkers voor hun inzet om er een onvergetelijke dag van te maken:
- Hoopers: Hoopers Nederland
- Balans en Coördinatie: Dogsports4fun
- Doggy Dance: Astrid Martijn, Joyce van Erp, Tineke Groels en liesanne van der Linden.
- Hondenspeeltjes maken: Patricia van Ginneken
- Hersenwerk: Angelique Renard en Noesse Burgwal
- Fotograaf: Jorgo van Buul
- Opzetten terrein: Dion Neeuwveld, Loes Neeuwveld
- Medewerkers en bestuur KC Uden

Nieuwsitems uitgebracht door de Raad van Beheer.

De uitslagen worden gepubliceerd vanaf officiële bronnen zoals het tentoonstellingssecretariaat of de Raad van Beheer. Typefouten voorbehouden.