Vanwege de corona crisis is het op dit moment niet mogelijk om gezondheidsonderzoeken op erfelijke afwijkingen te laten verrichten.
Fokkers die nog onderzoeken moeten laten doen of moeten herhalen welke volgens onze Verenigings Fok Reglementen verplicht zijn, zullen noodgedwongen moeten wachten om hun teef te laten dekken.
Concessies doen op het gebied van gezondheid is geen optie en wordt door de Raad van Beheer ook afgeraden. Echter kan dit inhouden dat teven bij een volgende loopsheid, als het voor die tijd mogelijk is om de gezondheidsonderzoeken te laten verrichten, te oud zijn om nog te laten dekken volgens de regels van de Raad van Beheer. De maximale leeftijd is op dit moment 96 maanden en 72 maanden voor het eerste nest.

Nippon Inu heeft op 27 maart jongstleden middels een brief aan het bestuur van de Raad van Beheer gevraagd om flexibel om te gaan met de uiterlijke dek leeftijden van de teef als fokkers bij een volgende loopsheid waarbij het mogelijk is om met geldige gezondheidsuitslagen te kunnen fokken, te oud is.  Vandaag kregen wij een brief waarin een bestuursbesluit werd medegedeeld:

"U geeft aan dat het in deze periode belangrijk is om flexibel te zijn met betrekking tot de maximale leeftijd van inzetten van de teef, juist nu er door fokkers besloten kan worden om een loopsheid over te slaan.
De Raad van Beheer wil hier in meegaan en heeft vooruitlopend op de noodzakelijke KR wijzigingen de commissie gezondheid om advies gevraagd. Dat advies meewegende, heeft het bestuur besloten om de maximale leeftijd van de teef te verhogen naar 9 jaar (108 maanden). Rasafhankelijk kan gekeken worden of dit ook overgenomen wordt in het VFR, maar het geeft in ieder geval de rasverenigingen de mogelijkheid om dit over te nemen. Vooruitlopend op de officiële inbedding in het KR wil het bestuur de maatregel eerder in laten gaan. Daarmee gaat het bestuur ervan uit dat dit overeenkomt met de wens die binnen dekynologie leeft."


Dit besluit geeft rasverenigingen de mogelijkheid om - buiten de beslissing om of dit gewijzigd wordt in het VFR van hun ras - dispensatie te geven voor wat betreft de uiterlijke dekleeftijd tot de leeftijd van 9 jaar.
Hiermee is door de Raad van Beheer echter nog niet toegezegd flexibel om te gaan de maximale dekleeftijd voor het eerste nest. Wij houden u hierover op de hoogte.


De coronacrisis heeft op allerlei gebied, privé, werk of hobby, veel impact.
De kynologie heeft te maken met maatregelen, tentoonstellingen, vergaderingen en lezingen zijn in ieder geval afgezegd tot eind mei.
Ook binnen de fokkerij krijgt men te maken met de crisis, er zijn enkele maatregelen genomen.

De meeste dierenartsen stellen niet-spoedeisende diergeneeskundige zorg uit. Zo hebben de ECVO specialisten aangegeven de screeningsonderzoeken tot 1 juni niet uit te voeren. Ook andere praktijken hebben aangegeven niet of minder screeningsonderzoeken uit te voeren (zoals o.a. HD en patella luxatie).
Daarnaast is het mogelijk dat begeleiding van fokdieren niet meer wordt aangeboden (progesteronbepaling).

Aangezien gezondheidsonderzoeken deel uit maken van onze Verenigings Fok Reglementen, kan de komende periode wellicht niet zoals gepland gedekt worden met ouderdieren met geldige gezondheidscertificaten. Het bestuur van de Raad van Beheer adviseert de rasverenigingen om geen concessies te doen wat betreft gezondheidseisen. 
Wij zijn het eens met het feit dat de coronacrisis niet het gevolg mag hebben dat de gezondheid van onze rassen in het geding komt. Fokkers zullen natuurlijk ook aan alle gezondheidseisen willen voldoen om zo gezond mogelijke pups te fokken voor henzelf of pupkopers, maar ook om aan de wettelijke inspanningsverplichting te kunnen voldoen.

Het dekken van een teef zal in sommige gevallen dus uitgesteld moeten worden tot een volgende loopsheid, waardoor er problemen kunnen ontstaan, zoals bijvoorbeeld dat een teef bij een volgende loopsheid te oud is om nog gedekt te kunnen worden.

Nippon Inu heeft om die reden het dringend verzoek gedaan aan het bestuur van de Raad van Beheer om in deze gevallen flexibel om te gaan met de uiterlijke dekleeftijden. 


PROTOCOL BUITENDIENSTMEDEWERKERS

Vooralsnog kiest het bestuur van de Raad van Beheer ervoor om het chippen en identificeren van pups doorgang te laten vinden, maar dan met de nodige veiligheidsmaatregelen.

De chippers komen niet meer naar de fokkers toe, maar de fokkers worden gevraagd om met hun nest naar een locatie in de regio te komen. Tien verschillende kynologenclubs door het land hebben hun locatie hiervoor beschikbaar gesteld.

De werkwijze is als volgt:

 • De buitendienstmedewerker maakt telefonisch een afspraak.
 • De fokker neemt een eigen bench (transportkenneltje) mee, op de locatie zijn ook kenneltjes aanwezig.
 • Pups moeten duidelijk genummerd zijn conform de geboorte-aangifte/gewenste namen. Als de pups niet duidelijk genummerd zijn, zal er alleen rekening mee worden gehouden dat chipnummers en NHSB nummers voor reuen en teven kloppen. 
 • De bench wordt naar binnen gereden door de buitendienstmedewerker, de fokker kan via het raam buiten het gebouw op afstand meekijken (afstandsrichtlijnen RIVM).
 • Pups worden een voor een gechipt en er wordt DNA afgenomen.
 • Er zijn twee buitendienstmedewerkers aanwezig, die elkaar helpen.
 • Als alles is afgerond worden de pups weer in de bench buiten het gebouw gezet.
 • De fokker tekent het nestformulier en krijgt een van de doordrukken van de formulieren.
 • De fokker zet de pups weer in zijn auto.
 • Benodigde administratie (wordt op de bench gelegd): stamboom en registratiebewijs moederhond, bewijs lidmaatschap rasvereniging..
 • De moederhond hoeft niet mee te komen als het DNA van haar al bekend is.
 • Alle overige activiteiten van de buitendienst worden voorlopig opgeschort.

De overheidsrichtlijnen kunnen per dag worden aangepast. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Wij hopen dat onze fokkers over enige tijd - in goede gezondheid! - hun fokactiviteiten weer zoals gebruikelijk kunnen voortzetten.bandhuBanduh is een American Akita reu van 9 1/2 jaar oud die met spoed opgevangen moet worden. Safe Haven Rescue wil hem een fijne oude dag gaan geven, maar heeft een onderkomen nodig, zoals een geïsoleerde kennel. Daarnaast komen natuurlijk nog de kosten wat het houden en verzorgen van Banduh.


Nippon Inu heeft een flinke bijdrage kunnen doen, helpt u ook mee?
Hier vindt u de Go Fund Me actie: https://www.gofundme.com/f/wmdbc-noodopvang-voor-banduh

U mag ook rechtstreeks naar Safe Haven Rescue overmaken via rekeningnummer NL67RABO 0105953016 t.n.v "B. Arends Safe Haven".

Wij en vooral Banduh zullen u dankbaar zijn.

RibbonCHAMPIONSHIP SHOW SEPTEMBER 13. 2020
Dogcenter Zaltbommel, Jan Stuversdreef 4, Kerkwijk (outdoor show)

This event will take place if our government approves it regarding the corona virus. If not, your entry fee will be refunded.
Our Championship Clubmatch takes place in compliance with the rules set by the Dutch government.
You can find the protocol here: COVID-19 PROTOCOL

Nippon Inu heeft een lijst samengesteld van gedragstherapeuten welke zelf Japanse rassen bezitten, of bovenmatig veel kennis van onze rassen hebben.
Mocht u persoonlijke hulp willen inroepen bij gedragsproblemen van uw hond kunt u contact opnemen met onderstaande personen:

Bent u gedragstherapeut en wilt u opgenomen worden in deze lijst, dan kunt u contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

We zijn erg blij u te kunnen melden dat de foto's van de Coursingdag al online staan in het fotoalbum.
Met veel dank aan Geert Glezer, die in weer en wind de hele dag deze prachtige plaatjes heeft geschoten.*

Wat hebben de honden weer genoten op de renbaan van Rhedense windhonden renvereniging SWIFT!
Dit zijn de tijden van de renbaan en de punten van het coursen.

Overall Winnaar was Ebizou van A. Seppenwoolde

Coursing1ste2019 2

Nieuwsitems uitgebracht door de Raad van Beheer.

De uitslagen worden gepubliceerd vanaf officiële bronnen zoals het tentoonstellingssecretariaat of de Raad van Beheer. Typefouten voorbehouden.