Op tweede Paasdag kwamen er bijna 40 krulstaarten bijelkaar om samen te wandelen in Darp. Een prachtig stuk natuurgebied met hunebedden. Na afloop werd er een heerlijk borreltje geschonken en een paaseitje gegeten.

De foto's staan online in het fotoalbum.

Wij bedanken Jumper Deventer en Marcel's Mitra voor de sponsoring!

Paaswandeling

UITNODIGING aan alle leden!vergadering

Graag nodigen wij u uit om aanwezig te zijn op onze Algemene Leden Vergadering.
Aansluitend op deze vergadering zal er een fokkersoverleg met ledenraadpleging plaats vinden.

HIER vindt u de agenda's, als u als lid ingelogd bent.

Datum: Vrijdag 11 april 2014
Locatie: "De Babbel" (Gildehuis), Pastoor Roesweg 47, 5398 HZ, Maren-Kessel
Aanvang: 20.00 uurOp 11 april 2014 zal de Algemene Leden Vergadering van de NIPPON INU plaatsvinden, met daar op aansluitend een fokkersoverleg/ledenraadpleging.
Alle leden zijn van harte welkom!

Locatie: "De Babbel"(Gildehuis), Pastoor Roesweg 47, 5398 HZ, Maren-Kessel.
Aanvang Algemene Leden Vergadering: 20.00 uur.
Aanvang Fokkersoverleg/Ledenraadpleging: 21.00 uur.

De Agenda van het fokkersoverleg is beschikbaar voor leden die ingelogd zijn.
Binnenkort zal ook de agenda van de ALV gepubliceerd worden.

Familiedag
15 juni 2014 
Locatie: Terrein KC Uden, Zeelandsedijk 18, 5402 SM, Uden.
Aanvang: 10.00 uur.

FAMILIEDAG

Op deze dag zijn er twee hoofdactiviteiten, namelijk:

  • Familiedag-Workshops  
    - Hersenwerk voor honden, - Showhandling, - Hondenspeeltjes maken, -Schatzoeken,- Agility. 
    Meer informatie en inschrijven

  • Familiedag-Keuring  
    Keuring van jonge honden (met nestenparade), castraten of cryptorchide/monorchide reuen en honden met niet erkende kleuren en/of vachten. 
    Meer informatie ( De inschrijving is gesloten)

[notice class="approved"]Honden die ingeschreven zijn voor de Familiedag-Keuring hoeven niet ingeschreven te worden voor het activiteiten deel, zij kunnen gratis meedoen aan de workshops en activiteiten![/notice]Op de lijst met Patella Luxatie specialisten zijn twee 2 artsen toegevoegd.

Dhr. M.A. van Zuijlen
Gezelschapsdierenkliniek Oldenzaal-de Thij
Kruijskamp 28
7576 ER Oldenzaal
Tel: 0541 533 220
www.dierenartsoldenzaal.nl

Dhr. J. Deinum
Sterkliniek Dierenartsen Leeuwarden
Jelsumerstraat 47
8917 EM Leeuwarden
Telefoon: 058-2123891
www.sterkliniekdierenartsenleeuwarden.nl

Naar de lijst

Verplichte DNA-afname bij ouderdieren en pups & afstammingscontrole pups

Op 24 mei 2012 werd door de leden van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland de intentie uitgesproken dat DNA-afname en afstammingscontrole bij ouderdieren en hun pups de basis vormt voor het succes van ons fokkerij- en gezondheidsbeleid. Met deze intentie in gedachten gaven de leden het bestuur van de Raad van Beheer de opdracht om samen met hen het project "DNA-afname en afstammingscontrole" op haalbaarheid te onderzoeken en voorstellen te doen tot besluitvorming en implementering.

Op de Algemene Leden Vergadering van 23 november 2013 is er een voorstel gedaan, wat met een zeer grote meerderheid van stemmen is aangenomen. Ingangsdatum van de nieuwe regelgeving zal uiterlijk 1 juni 2014 zijn.

Om op uw vragen meteen antwoord te geven staat hieronder in grote lijnen de procedure die gevolgd gaat worden.


Vorige maand werd bekend dat pups onder 3 maanden niet meer vanuit Nederland naar België vervoerd mochten worden, omdat Nederland niet langer als rabiës-vrij land gold. Inmiddels is echter duidelijk geworden dat de twee uit Bulgarije ingevoerde pups die verdacht werden van rabiës toch niet besmet waren. Naar aanleiding daarvan hebben de Belgische autoriteiten besloten om Nederland weer als rabiës-vrij te zien.

Dat betekent dat pups onder 3 maanden oud, die nog niet gevaccineerd kunnen worden tegen rabiës, toch vanuit Nederland naar België mogen worden gebracht. Wel moet de eigenaar een schriftelijke verklaring hebben dat de pup is opgegroeid op de geboorteplek en niet in contact is geweest met dieren die met rabiës besmet konden zijn.

Zie voor de volledige invoereisen van België en andere landen onze informatie over Reizen en vakantie.

Nieuwsitems uitgebracht door de Raad van Beheer.

De uitslagen worden gepubliceerd vanaf officiële bronnen zoals het tentoonstellingssecretariaat of de Raad van Beheer. Typefouten voorbehouden.