Heeft deze hond aan een vorige Coursingdag meegedaan?
Wilt u de lunch door ons laten verzorgen voor EUR 8,50 per persoon.

Het bestuur raadt het af om zwaargebouwde honden mee te laten doen aan dit evenement.
Door inschrijving/deelname vrijwaart u de Nippon Inu, bestuur en medewerkers, voor schade voortvloeiend uit deelname aan dit evenement.