Akita

Akitakop

American Akita

AAkop

Kishu

Kishukop

Shiba

Shibakop

Shikoku

Shikokukop

Maak uw keus over welk ras u meer wilt weten.
Heeft u nog vragen, neem dan contact op


Akita - American Akita - Kishu - Shiba - Shikoku

 

NIcollage

Akita Shikoku American Akita Shiba Kishu

Disclaimer

NIPPON INU bemiddelt tussen fokkers en leden dan wel niet-leden voor wat betreft ras- en pup informatie. Voor de juistheid en volledigheid van de informatie is NIPPON INU afhankelijk van de betrokkenen. Het gebruik maken van de door NIPPON INU verstrekte informatie geschiedt op vrijwillige basis. Aangeboden pups zijn in principe gefokt volgens de eisen die het fokbeleid van  NIPPON INU aan de fokkers van NIPPON INU stelt, toch is dit geen garantie op het achterwege blijven van een mogelijk optreden van (erfelijke) gebreken dan wel andere aandoeningen bij de pups. NIPPON INU is op geen enkele wijze aansprakelijk voor geleden schade in materiële of niet-materiële zin tengevolge van de door NIPPON INU aangeboden informatie op de website, in het clubblad of op welke manier dan ook.