Fokkerslijst

Hieronder vind u al onze clubfokkers. Op de kaart van Nederland (klik op een symbool voor info van die fokker, klik op de pijltjes linksboven om legenda te tonen). Onder de kaart staan de fokkers op alfabet gerangschikt. Wilt u liever een detail lijst per ras, klik dan op het ras hierboven.

Bent u fokker en wilt u zich aanmelden voor de fokkerslijst? Vul dan het aanmeldformulier in. 

Disclaimer

NIPPON INU bemiddelt tussen fokkers en leden dan wel niet-leden voor wat betreft ras- en pup informatie. Voor de juistheid en volledigheid van de informatie is NIPPON INU afhankelijk van de betrokkenen. Het gebruik maken van de door NIPPON INU verstrekte informatie geschiedt op vrijwillige basis. Aangeboden pups zijn in principe gefokt volgens de eisen die het fokbeleid van  NIPPON INU aan de fokkers van NIPPON INU stelt, toch is dit geen garantie op het achterwege blijven van een mogelijk optreden van (erfelijke) gebreken dan wel andere aandoeningen bij de pups. NIPPON INU is op geen enkele wijze aansprakelijk voor geleden schade in materiële of niet-materiële zin tengevolge van de door NIPPON INU aangeboden informatie op de website, in het clubblad of op welke manier dan ook.