Vanaf 15 november 2021 is het nieuwe Handboek Statuten en Reglementen geldig.

De geel gearceerde delen zijn nieuw toegevoegde dan wel gewijzigde bepalingen.