Vanaf 1 december 2020 is het nieuwe Kynologisch Reglement van de Raad van Beheer geldig.

De blauw gearceerde delen zijn artikelen die sinds 1 december 2020 in werking getreden zijn.