Vanaf 7 september 2020 is het nieuwe Kynologisch Reglement van de Raad van Beheer geldig.

Tijdens de Algemene Vergadering zijn een aantal reglementswijzigingen vastgesteld waaronder een geheel nieuw tuchtrecht. Deze zijn nu verwerkt in een nieuw Kynologisch Reglement.

Het geel gearceerde is gewijzigd of nieuw.