Workshop Exterieur en Bewegingsleer

Voor het praktijkdeel van de workshop hebben wij enkele honden (maximaal 15) nodig die beoordeeld kunnen worden. Bent u in de gelegenheid 1 of meerdere honden mee te nemen, zo ja hoeveel en van welk ras?